Jarmark Solny - Informacje dla Wystawców

Jarmark Solny jest cykliczną imprezą nawiązującą do tradycji jarmarków kupieckich, w tym o charakterze wystawienniczo–handlowym dla wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów spożywczych, przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych.

Regulamin (Regulamin Jarnark Solny.pdf) określa zasady porządkowe podczas Jarmarku Solnego zlokalizowanego w Kołobrzegu na Skwerze Miast Partnerskich, wzdłuż ulic Armii Krajowej, Ratuszowej i Narutowicza.

Wizualizacja (mapa Jarmark Solny 2021.png)

Formularz zgłoszeniowy (formularz zgloszeniowy.pdf) należy przesłać na adres: promocja@rck.kolobrzeg.eu

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x